Företag

Vill du boka ett möte eller en trevlig dag/kväll för din personal. Vi har öppet för dig, minimum 20 p eller max 50 p. Självklart kan vi ordna tält i slottsparken om ni är fler, till självkostnadspris. Vi har bra samarbetspartners om ni vill ha någon eller några aktiviteter.
Köket skapar en trevlig lunch/middag.
Återkom för offert förslag från oss.

Avbokningsregler konferens och grupper: Vi tillämpar VISTA:s allmänna regler för konferenser och grupper vilket innebär: Avbokning senare än 4 veckor innan ankomst debiteras 75% av bokat belopp. Vid avbokning senare än 2 veckor innan ankomst debiteras 100% av bokat belopp. Avbokning skall ske skriftligt.

Samarbetspartners:

Sjöevent
Profeel

016-96571
info@sundbyholmsgasthamn.se

Har du frågor till oss på Sundbyholms gästhamn?